Kamil Cholewiński

Data publikacji: 03 2023

Jako Dyrektor Zespołu Prawnego ma głęboką znajomość prawa finansowego, cywilnego, handlowego i podatkowego. Posiada praktyczną znajomość funkcjonowania rynków finansowych i instrumentów finansowych. Efektywnie zarządza zespołem dzięki wyjątkowym umiejętnościom interpersonalnym. Jest dobrym komunikatorem, zarówno wewnętrznie w firmie, jak i z klientami zewnętrznymi, a także  skutecznie negocjuje i rozwiązuje konflikty. Szybko podejmuje decyzje i ma zdolność  dostosowania praktyk prawnych do celów biznesowych firmy. Działa zgodnie z wysokimi standardami etycznymi oraz przestrzega  przepisów prawnych i regulacji branżowych. Jest absolwentem wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowanie: sebastian