Relacje inwestorskie

LM PAY spółka akcyjna - dokumenty korporacyjne

Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 21 grudnia 2021 roku spółka MediRaty sp. z o.o. (KRS: 0000516085) uległa przekształceniu w spółkę LM PAY S.A. (KRS: 0000940085).

Do przekształcenia doszło w trybie przewidzianym w art. 551 i następne kodeksu spółek handlowych, a tym samym zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych, w ramach tak zwanej sukcesji generalnej, spółce przekształconej tj. LM PAY S.A. przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej tj. MEDIRATY sp. z o.o.

Informujemy, iż bez zmian pozostają dane identyfikacyjne w zakresie nr NIP oraz REGON, jednocześnie zmienił się nr KRS spółki.

Wskazujemy dane spółki po przekształceniu:
Nazwa: LM PAY spółka akcyjna
NIP: 5223017773
REGON: 147327804
KRS: 0000940085
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kopia odpisu LM PAY S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego [PDF]

Statut Spółki LM PAY

O LM PAY S.A. w mediach


Informacje korporacyjne


Pozostałe wiadomości

Puls Biznesu: Mediraty chcą zebrać 20 mln zł (https://www.pb.pl/mediraty-chca-zebrac-20-mln-zl-1124302)

Rzeczpospolita: Rośnie popyt na finansowanie zabiegów medycznych (https://www.rp.pl/Analizy-Rzeczpospolitej/312279893-Rosnie-popyt-na-finansowanie-zabiegow-medycznych.html)

Prawo.pl: Polacy biorą kredyty na stomatologię, medycynę estetyczną i okulistykę (https://www.prawo.pl/zdrowie/polacy-biora-kredyty-na-stomatologie-medycyne-estetyczna-i-okulistyke,237993.html)